nonnamtang.go.th
อีเมลล์. info@nonnamtang.go.th
เบอร์โทร. 045-525-623 โทรสาร 045-525-628
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
Nonnamtang Subdistrict Administrative Organization
"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งให้การศึกษา ควบคู่วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
มีประโยชน์ต่อประชาชน

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

25 กรกฎาคม 2566

ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาตำบลโนนหนามแท่ง ประจำปี 2566 ระหว่าง วันที่ 31 กรกฎาคม- 1 สิงหาคม 2566


Download File


  ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาตำบลโนนหนามแท่ง ประจำปี 2566 ระหว่าง วันที่ 31 กรกฎาคม- 1 สิงหาคม 2566


ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาตำบลโนนหนามแท่ง ประจำปี 2566 ระหว่าง วันที่ 31 กรกฎาคม- 1 สิงหาคม 2566