nonnamtang.go.th
อีเมลล์. info@nonnamtang.go.th
เบอร์โทร. 045-525-623 โทรสาร 045-525-628
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
Nonnamtang Subdistrict Administrative Organization
"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งให้การศึกษา ควบคู่วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
มีประโยชน์ต่อประชาชน

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

จัดชื้อ จัดจ้าง

วันที่ รายละเอียด เข้าชม
8 กันยายน 2566 14
24 สิงหาคม 2566 19
17 สิงหาคม 2566 16
20 เมษายน 2566 48
4 มกราคม 2565 72
4 มกราคม 2566 58
27 ธันวาคม 2565 65
27 ธันวาคม 2565 61
27 ธันวาคม 2565 64
27 ธันวาคม 2565 47
16 พฤศจิกายน 2565 61
10 พฤศจิกายน 2565 77
21 ตุลาคม 2565 59
21 ตุลาคม 2565 60
21 ตุลาคม 2565 82
19 ตุลาคม 2565 81
30 กันยายน 2565 58
27 กันยายน 2565 63
19 กันยายน 2565 62
1 กันยายน 2565 62
1 สิงหาคม 2565 63
30 มิถุนายน 2565 62
31 พฤษภาคม 2565 60
29 เมษายน 2565 59
31 มีนาคม 2565 70
8 มิถุนายน 2565 93
20 พฤษภาคม 2565 88
11 พฤษภาคม 2565 95
18 มีนาคม 2565 142
13 พฤศจิกายน 2563 169